• ავტორი:
   ბაქრაძე ა.
  • გამომცემლობა:
   ლიტერატურა და ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
   1966
  • ავტორი:
   ჯილი ბ.
  • გამომცემლობა:
   ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
   1972
  • ავტორი:
   ცამციშვილი ა.
  • გამომცემლობა:
   საბჭ.საქ.
  • გამოცემის წელი:
   1968
  • ავტორი:
   აფაქიძე ი.
  • გამომცემლობა:
   ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
   1987
  • ავტორი:
   კაშმაძე შ.
  • გამომცემლობა:
   საბლიტგამი
  • გამოცემის წელი:
   1947
  • ავტორი:
   კაშმაძე შ.
  • გამომცემლობა:
   ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
   1948