• ავტორი:
   Арсеньев В.
  • გამომცემლობა:
   Мысль
  • გამოცემის წელი:
   1972
  • ავტორი:
   თაჰერი ბ.
  • გამომცემლობა:
   "მეცნიერება"
  • გამოცემის წელი:
   1991
  • ავტორი:
   უცნობი
  • გამომცემლობა:
   საბჭ.საქართველო
  • გამოცემის წელი:
   1983
  • ავტორი:
   უცნობი
  • გამომცემლობა:
   საბჭ.საქართველო
  • გამოცემის წელი:
   1984
  • ავტორი:
   უცნობი
  • გამომცემლობა:
   საბჭ.საქართველო
  • გამოცემის წელი:
   1984
  • ავტორი:
   უცნობი
  • გამომცემლობა:
   საბჭ.საქართველო
  • გამოცემის წელი:
   1984